Võ sĩ đấu bò “lau nước mắt” cho bò sau khi chiến thắng

Võ sĩ đấu bò “lau nước mắt” cho bò sau khi chiến thắng