Trực thăng cấp cứu đáp xuống tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình

Chuyến bay cấp cứu đầu tiên đáp xuống tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình