Những mảnh công cụ bằng đá 3.3 triệu năm tuổi

Những công cụ bằng đá thủ công lâu đời nhất từng được khai quật ở vùng đất sa mạc Kenya. 149 món cổ vật bằng đá được xác định niên đại khoảng 3,3 triệu năm trước. Đó là thời điểm loài người chưa tồn tại.