Hoàng Mập phủ nhận chuyện có doanh thu 50-70 tỷ sau vài ngày công chiếu.

DV Hoàng Mập phủ nhận chuyện có doanh thu 50-70 tỷ sau vài ngày công chiếu.