Dân phe “khóc ròng” vì lỗ gần 30 triệu, vé sau hai tuần mất gần nửa giá

Dân phe “khóc ròng” vì lỗ gần 30 triệu, vé sau hai tuần mất gần nửa giá