Chuyện đặc biệt về đội đặc nhiệm "chống"... ăn xin

Thứ Ba 14/01/2020 - 08:50
Ba người từng phải thực hiện phơi nhiễm HIV, còn chuyện bị các đối tượng ăn xin đánh thương tích, bầm tím người thì thường xuyên như “cơm bữa”. Đọc thêm