Chuyện đặc biệt về đội đặc nhiệm "chống"... ăn xin

Ba người từng phải thực hiện phơi nhiễm HIV, còn chuyện bị các đối tượng ăn xin đánh thương tích, bầm tím người thì thường xuyên như “cơm bữa”.