Tìm giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy sinh học ở Việt Nam

Chủ nhật, 05/07/2020 - 06:36
Dân trí

Việc đổi mới dạy học, khắc phục hạn chế và khó khăn trong giảng dạy và nghiên cứu sinh học ở Việt Nam là nội dung chính tại buổi Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ IV vừa tổ chức ngày 4/7.

Tại buổi Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ IV về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam diễn ra ngày 4/7 ( tổ chức tại ĐHSP Hà Nội 2) đã đề cập nhiều nội dung liên quan đến giáo dục và giảng dạy Sinh học ở các trình độ đào tạo khác nhau.

Đặc biệt trong Hội nghị lần này có nhiều công trình nghiên cứu tập trung vào phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tập thể các đại biểu tham dự Hội nghị khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học

Theo Ban tổ chức hội thảo, hiện nay, việc dạy và học môn Sinh học trong nhà trường chưa được coi trọng đúng mức. Nhận thức của người học và nhất là phụ huynh học sinh ít mặn mà, thiết tha với môn Sinh học. Khảo sát cho thấy, hầu hết hoạt động của các trường đại học ở Việt Nam chỉ mới chú trọng công tác đào tạo, giảng dạy, còn hoạt động nghiên cứu khoa học chưa được quan tâm đẩy mạnh, cho nên còn yếu kém cả về chất lượng và số lượng.

Cũng bởi vì lẽ đó mà các nhà quản lý giáo dục đang tìm mọi cách để bộ môn này ngày càng gần gũi, được yêu thích và bớt "khô khan" hơn đối với học sinh trong nhà trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra những phân tích đối với một số công trình nghiên cứu trong công tác giáo dục, phát triển tổng thể cùng những ý kiến đánh giá trong công tác giảng dạy, nghiên cứu môn Sinh học và một số môn liên quan như môn Khoa học tự nhiên; môn Công nghệ.

Từ đó thiết kế kế hoạch dạy học các chủ đề dạy học cụ thể (Chủ đề tích hợp liên môn; STEM…) theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, giúp các em dành sự quan tâm tới các công trình nghiên cứu khoa học theo hướng tự tìm tòi, học hỏi.

PGS.TS. Mai Sỹ Tuấn đại diện nhóm báo cáo nêu ý kiến đổi mới nội dung dạy học

Nhóm báo cáo của PGS.TS. Mai Sỹ Tuấn và PGS.TS. Phan Thị Thanh Hội (Trường ĐHSP Hà Nội) nêu ý kiến đổi mới nội dung, phương pháp dạy học tóm gọn thông qua các chữ: Tinh giản, cập nhật; Tích hợp, phân hoá; Nguyên lý của tự nhiên; Kế thừa; Định hướng nghề nghiệp.

Các đại biểu cũng đưa ra một số giải pháp và hướng giải quyết thông qua một số báo cáo phát biểu trong Hội nghị như: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 của GS.TS. Đinh Quang Báo (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội); Tổ chức hoạt động daỵ học Sinh học 9 phù hợp với phong cách học tập của học sinh của TS.Trần Văn Thế (Trường CĐSP Hà Tây); Dạy học phát triển năng lực khám phá tự nhiên trong môn Khoa học Tự nhiên của Ths.NCS. Đinh Khánh Quỳnh (Trường Đại học thủ đô Hà Nội),….

Phan Diệu Linh

Đáng quan tâm
Mới nhất